В периода 2012- 2015 година се проведе проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В началото на 2016 година стартира неговото продължение в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

На сайта http://orientirane.mon.bg всеки ученик може да намери въпросници за кариерно ориентиране, да се запознае с различни професии и да разбере повече за всяка от тях, според възрастта ученикът може да се избере учебно заведение – средно или висше училище и съответно специалностите, които се предлагат.

МОН дава достъп до стестове за кариерно ориентиранеСайтът предлага и достъп до тематични филми за кариерно ориентиране като например: „Познатите и непознатите професии” и „Професията отблизо” и много други. Също така дава възможност да се правят интерактивни упражнения.
Този проект позволява на учениците първо да изберат подходящото за тях учебно заведение, а също така да разберат в коя област са силни и какво в действителност ги интересува. На сайта за кариерно ориентиране са дадени контакти на центрове за кариерно ориентиране към МОН в цялата страна за възможност за провеждане на индивидуална среща с кариерен консултант.

Проектът ще позволи на младите хора да са кариерно ориентирани още преди да направят избор за своето образование, съответно избора на образование ще е свързан с избора на професия много по-информирано.

 


Хареса ли Ви тази новина? Моля подкрепете сайта Добри новини, като направите дарение тук. Всяко ваше дарение помага този сайт да остане независим и да става все по-добър. Благодарим Ви!