Иновативни методи за работа с ученици ще бъдат въведени в бъдещото първо българско иновативно училище, което се очаква да отвори врати през 2018 г. Училището ще носи името ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ и ще се помещава в изцяло ремонтираната триетажна сграда на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи, гр. Бургас. Към момента статутът на учебното заведение е основно училище.

Мечтата на всеки родител е да осигури възможно най-доброто образование на детето си.  Наличието на много основни училища и гимназии в България осигуряват добро начало за развитието на българските ученици, у които още от ранна детска възраст би трябвало да се създадат подходящите умения за учене и възприемане. Задържането на вниманието и концентрацията на децата във възраст 7-15 години е изключително тежка задача за учителите, особено когато материалът, който трябва да усвои през това време, е поднесен по неразбираем за тях начин. За щастие, амбицията и желанието за по-добро бъдеще дават своите резултати.

Степените на образование, които ще се развиват в новооткритото училище, са предучилищна подготовка, начален и прогимназиален етап, както и общообразователна подготовка, като идеята е през следващата учебна 2017/2018 г. да бъдат приети 48 деца в две предучилищни подготвителни групи, 48 първокласници и 52-ма ученици в пети клас. Целодневен е режимът, по който ще се обучават децата.

Ще има кабинети за изучаване на чужди езици, природни науки, информационни технологии, изобразително изкуство и музика, които по план ще бъдат оборудвани със съвременни технологии. Това от своя страна ще привлича и задържа вниманието на учениците и ще ги отдели от традиционното преподаване на уроци в училище. Също се очаква и въвеждане на промяна в начина на протичане на учебния процес – извън класната стая, на открито в парковете и градините, където да се провеждат подходящите за това учебни часове.

Така у учениците ще се мотивира желанието за учене, което да не се възприема като тежко и скучно задължение, а като удоволствие и възможност за постигане на отлични резултати, и разбира се, похвали. Различни игри, разнообразно представяне на учебния материал с подходящите за това допълнителни пособия, упражнения за развитие на речта и за стимулиране на положителни емоции, също са предвидени като част от учебния процес. Ще бъдат обособени специални модерни гардеробни, които ще спомогнат за по-голямата свобода и удобство за учащите.

Понятието „иновативни училища“  ще влезе в сила от 1 август, 2017 г. с разпоредбата от новия Закон за предучилищно и училищно образование. За да може новооткритото училище да получи този статут ще трябва да премине през специална Комисия към Министерството на образованието и науката. И така, стремежът към създаване на иновативни методи и прилагането им в областта на образованието и науката ще осигури по-качествено образование на младите хора, като първото иновативно училище в България отвори вратите си за умовете на бъдещето, които искат да се развиват и да влагат усилията си в правилната посока.


Хареса ли Ви тази новина? Моля подкрепете сайта Добри новини, като направите дарение тук. Всяко ваше дарение помага този сайт да остане независим и да става все по-добър. Благодарим Ви!