12 стопани от Добрич ще получат безвъзмездни европейски средства от ПРСР. Всеки от тях ще получи приблизително 49 000 лв., с които да бъдат извършени инвестиции в стопанствата, притежавани от тях.

Осигуряването идва от ПРСР, а общата му стойност е в размер на 586 740 лв, които се предоставят като част от общата програма, която е за периода 2014-2020 година. ОИЦ – Добри съобщи, че тази помощ идва по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Какво ще правят одобрените млади производители?

Всички одобрени млади фермери ще се развиват основно в сектора „Плодове и зеленчуци“ или „Пчеларство“, като фокуса им пада към 7 общини, разположени в Добрич. Съответно, става на въпрос за следните общини:

 • Добричка
 • Балчик
 • Каварна
 • Шабла
 • Крушари
 • Тервел
 • град Добрич

В какво ще бъдат вложени привлечените средства?

Младите производители ще инвестират безвъзмездно привлечените средства за увеличаване на новите насаждения и модернизация на притежаваните от тях стопанства, в които ще се опитат да разширят  и обема на обработваемите от тях площи.

За да се подпомогне цялостния процес, фермерите ще бъдат бъдат ангажирани и със специални обучения, които да ги въведат в някои от основните знания, които е необходимо да придобият, за да се справят по-добре в текущото си поприще.

Чрез придобиването на професионални умения и компетентности в областта на земеделите, младите предприемачи ще разберат и как да предпазват по-добре компонентите на околната среда.

Голяма част от курсовете се организират с хабилитирани преподаватели от Аграрен университет – Пловдив. Групите ще стартират от 24 април, 7 май и 3 юни, като в тях плавно ще се обходят всички основни тематики, като например:

 • Аграрна икономика;
 • Основи на растениевъдството и хранителни елементи на растенията;
 • Основи на растителната защита;
 • Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Агроклиматология и опазване на околната среда;
 • Агробиология и принципи на устойчивото земеделие;
 • Бизнес среда и екологична стратегия на фирмата.

За младите фермери това ще е безценен опит, който ще им покаже много принципи за правилно третиране на почвата, размножаването на растения и тяхното ефективно отглеждане.

Например, в курса „Основи на растителната защита“ те ще учат за различните инсектициди и фунгициди, които се използват в борбата срещу вредителите, като например – черните мушички по цветята, които са един от най-често срещаните през пролетта. Освен това, ще се акцентира на това в какви условия да отглеждаме растенията си и как да ги третираме по-оптимален начин, за да бъдат защитени от всякакви външни фактори.

Какви са условията за участниците, спечелили финансиране?

От областния информационен център в Добрич напомнят на кандидатите, че до изтичането на 5-годишния административен договор за финансиране, трябва на видно място, чрез табела или плакат, да споделят информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР.

Друго важно уточнение е, че те ще трябва да включат в уебсайта си кратко описание за подпомаганата от програмата дейност. Въпросните мерки за публичност са описани в Условията за изпълнение към пакета с документи, публикуван на уеб страниците на ИСУН 2020 и Държавен фонд „Земеделие“.

Радваме се, че млади фермери ще имат възможността да развиват собствена продукция и им пожелаваме успех в начинанията!


Хареса ли Ви тази новина? Моля подкрепете сайта Добри новини, като направите дарение тук. Всяко ваше дарение помага този сайт да остане независим и да става все по-добър. Благодарим Ви!