15. Исландия е страната с най-малка употреба на алкохол от тинейджъри. Преди 20 години е било обратното.