Резултатите от годишното проучване на броя на белоглавите лешояди, проведено от експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и „По-диви Родопи“ показват прираст на вида лешояди. През 2016 година е отчетен броя на 184 белоглави лешояда, забелязани в долната на река Арда. Това е мястото, на което се намира единствената оцелявала естествена колония на белоглавите лешояди в България. Макар популацията да се увеличава вече четири поредни години, през 2016 година бележи най-голям прираст, според данните от 2005 година насам. Като база за сравнение – през 2015 година на същото място са отчетени 178 белоглави лешояда или това са с 6 броя по-малко. Едно от най-важните заключения от изследването е че настоящото увеличение вече не се дължи на новоосвободени от природозащитните организации птици, а от стабилизирането на развитието и разпространяването на вида птици в Балканския полуостров.

И тази година традиционно проучването е проведено през месец ноември, в началото на зимния сезон. Това е и периодът, в който започва размножаването за лешоядите. Ежегодно експертите и доброволците изследват района на Източни Родопи, Стара планина и Кресненското дефиле. По тези места също е отчетен по-голям брой птици – 123, спрямо 108 за миналата година. Изследването се провежда за 12 път в България, като в него участват 32 души. Наблюдението обхваща големите скали, използвани от лешоядите като подходящо място за пренощуване.

За каузата за възстановяването на популациите на белоглавите лешояди в България голямо значение имат действията на природозащитните организации като „Зелени Балкани“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и „Дружество за защита на хищните птици“.

 

Фотограф: Десислава Костадинова (фондация)

Наскоро „СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора“ и „Фонд за дивата флора и фауна“ спечелиха европейски проект, чиято цел е възстановяването на популациите на трите едри вида лешояди в България – белоглавите лешояди, черните лешояди и брадатите лешояди. Описаните в програмата им действия включват дейности за намаляване на преките и непреките заплахи спрямо едрите видове лешояди в България, възстановяване на популацията на белоглавия лешояд, създаване на благоприятни условия за размножаването на трите най-застрашени от изчезване видове лешояди в България, популяризиране на екотуризма и  разпространение на щадящо природата земеделие, както и подобряването на възможностите на национално и местно ниво за организирането и провеждането на програми за възстановяването на изчезнали видове.

Районите, в които се извършват планираните дейности са Стара Загора, Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни, Котленската планина,  Бяла река.


Хареса ли Ви тази новина? Моля подкрепете сайта Добри новини, като направите дарение тук. Всяко ваше дарение помага този сайт да остане независим и да става все по-добър. Благодарим Ви!