В рамките на Черноморския регион България е първата държава, в която се изгражда система за контрол на корабите с опасни товари и опазване на морската среда от замърсяване. Част от тази система вече функционира.

Варна, Бургас

Снимка: Денислав Методиев

Проектът „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS*)”, с ръководител Златко Кузманов (Директор дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море”), е третата фаза от проект, стартирал през 2000 г. От 2000 до 2001 г. успешно е осъществен проектът Varna Initial System с финансиране от Холандия. От 2002 до 2008 г. проектът VTMIS – фаза 1 и фаза 2 е финансиран по програма ФАР. През 2009 – 2010 г. със собствени средства е финансиран пилотен проект за изграждане на център „Информационно обслужване на пристанищата Варна и Бургас”.

Целите на проекта са свързани с обединяването на всички подсистеми в единна национална морска система и разширяване на покритието на системата в морските пространства на България. Телекомуникационната структура, осъществяваща непрекъснат пренос на данни и глас, ще бъде обновена и надградена. Ще бъдат предоставени нови комуникационни услуги за корабоплаването и ще бъде осигурена връзка с всички структури на морската администрация. Това налага създаването на център за електронен документооборот и изграждане на центрове за управление и информационно обслужване на трафика в градовете Варна и Бургас.

Варна, Бургас

Снимка: Денислав Методиев

Изграждането на информационната система ще осигури по-голяма безопасност в корабоплаването. Тя ще предоставя информационни и навигационни услуги на корабите и същевременно ще сигнализира компетентните служби при бедствия и аварии. Освен това, ще бъде повишена ефективността на корабоплаването. Ще бъде осъществявано по-добро планиране на посещенията в пристанищата и на товаро-разтоварния график. Не на последно място, системата ще допринесе за опазването на околната среда – сигнализирайки своевременно, ще бъдат предотвратени аварийни ситуации, включващи разливи. При констатирано замърсяване веднага ще бъде подавана информация към компетентните държавни служби.

Всичко това ще допринесе за едно по-организирано, по-безопасно и по-продуктивно корабоплаване на територията на България.

 

* VTMIS – Vessel Traffic Monitoring & Information Systems


Хареса ли Ви тази новина? Моля подкрепете сайта Добри новини, като направите дарение тук. Всяко ваше дарение помага този сайт да остане независим и да става все по-добър. Благодарим Ви!