Първата Ученическа научна сесия на УчИ-БАН се проведе на 17 октомври 2014 г. от 13:00 часа в Големия салон на БАН.

Да бъдеш изследовател или учен в днешно време съвсем не означава, че трябва да имаш пред името си няколко научни степени, а че трябва да носиш откривателската искра в себе си. Осъзнавайки необходимостта от създаването на условия, където дръзкият откривателски дух да покълне, порасне и разцъфти, преди 14 години учени от Института по математика и информатика при Българската академия на науките създават УчИМИ – Ученически институт по математика и информатика.

Мисията на УчИМИ е да предостави още една възможност за откриване, развитие и изява на заложбите на учениците, които проявяват склонност към по-задълбочено изучаване на математиката и информатиката. За целта всяка година учените организират конференции, школи и обучения, а „черешката на тортата” е провеждането на интервюто на българските участници в RSI. Research Science Institute – RSI, е събитие на Центъра за високи постижения в  обучението (Center for Excellence in Education – CEE) във Вирджиния, САЩ. То се провежда всяко лято и продължава 6 седмици. В него взимат участие около 80 ученици от САЩ и от различни страни в Европа, Африка и Азия. Тази година България беше представена достойно от Петър Гайдаров (ученик в ОМГ „Акад. К. Попов”, гр. Пловдив) и Христо Стоянов (ученик в СМГ „Паисий Хилендарски”).

Акад. Кендеров разказа накратко историята на създаването на Ученическия институт на БАН и пожела успех на новата инициатива

Акад. Кендеров разказа накратко историята на създаването на Ученическия институт на БАН и пожела успех на новата инициатива. Снимка:Анна Самева.

Но работата на специалистите по образование не спира дотук – те осъзнават необходимостта от обучение на самите обучители. В рамките на няколко международни проекта, осъществявани с партньорството на ИМИ, Ученическият институт по математика и информатика активно  обучава учители по математика и информационни технологии от над 16 града в цялата страна. Предвижда се тези учители на свой ред да предадат своите знания и опит в прилагането на новия за образователната ни система изследователски подход на своите колеги.

Заразени от чудесния пример на колегите си от ИМИ и отчитайки впечатляващите резултати на децата от Ученическия институт по математика и информатика, Българската академия на науките инициира създаването на Ученически институт – УчИ-БАН  по-рано тази година. Интересът на младите ни таланти към инициативата очевидно е голям, тъй като от нейното стартиране през месец юни до определения краен срок – 15 септември, в БАН са постъпили 43 ученически проекта.

Дванайсетокласникът впечатли журито със своята разработка, която е представил по-рано тази година и на Летния Изследователски институт в САЩ.

Дванайсетокласникът Петър Гайдаров от ОМГ гр. Пловдив впечатли журито със своята разработка, която е представил по-рано тази година и на Летния Изследователски институт в САЩ. Снимка:Анна Самева.

Създателите и вдъхновителите на УчИ-БАН имат за своя основна цел да предоставят възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които желаят да се занимават с изследователска дейност в някоя научна област и/или нейните приложения.  Учениците, които искат да станат част от инициативата УчИ – БАН, трябва да разработят (самостоятелно или на групи) проект по определена тема и да го представят пред широк кръг от специалисти. Ако желаят,  учениците могат да използват помощта на учител, учен, университетски преподавател, студент или друг специалист в избраната област.

До момента са постъпили, рецензирани и подготвени за представяне 13 проекта по математика, 10 по информатика и информационни технологии, 5 в областите физика и астрономия, 3 в сферата на инженерните науки, 6 проекта  по биология и екология, 5 проекта от областта на обществените и хуманитарните науки, и 1 проект по химия. А това е само първата (половин) година от живота на Учи–БАН! Създателите му се надяват популярността на инициативата постоянно да нараства. Не се съмняваме, че това ще стане!

Всички ученически проекти са рецензирани от признати специалисти, а разработките ще бъдат представени (под формата на доклади и постери) на две Ученически научни сесии. Първата Ученическа научна сесия на УчИ-БАН се проведе на 17 октомври 2014 г. от 13:00 часа в Големия салон на БАН. В тази сесия бяха представени докладите и постерите на ученическите разработки в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В първото по рода си научно събитие в България са представени общо 23 проекта.


Хареса ли Ви тази новина? Моля подкрепете сайта Добри новини, като направите дарение тук. Всяко ваше дарение помага този сайт да остане независим и да става все по-добър. Благодарим Ви!