диви животни »

Коледно предизвикателство: Един ден за ранените диви животни (видео)

Коледно предизвикателство: Един ден за ранените диви животни (видео)

Ана Тодорова декември 16, 2014 0

Организацията с нестопанска цел „Зелени Балкани” е водещ фактор в опазването на редките видове и местообитания в България. Основаното преди повече от двадесет и пет години сдружение е и най-старото природозащитно НПО в България

Прочетете... »